1/ Giới thiệu về công trình

Tên công trình: Khu Dân Cư Phức Hợp Thủ Thiêm 
Địa điểm: 03 lô đất phường An Khánh, Quận 2, TP.HCM

* Mục đích khảo sát: 
- Sự phân bố của các lớp đất đá theo chiều rộng, chiều sâu trong khu vực khảo sát.
- Thu thập, xác định được các chỉ tiêu cơ lý của đất nền, tính đồng nhất, độ bền của đất tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm, sức chịu tải của các lớp đất trong khu vực khảo sát để từ đó người thiết kế có số liệu thiết kế, lựa chọn giải pháp móng, kích thước móng và độ sâu chọn móng an toàn và hợp lý cho từng hạng mục công trình có tải trọng khác nhau.
- Xác định đặc điểm, cao độ mực nước ngầm trong khu vực khảo sát ảnh hưởng đến điều kiện thi công, sử dụng công trình.

* Nội dung công tác khảo sát:

- Khoan lấy mẫu trên cạn 09 hố khoan: 02 hố có chiều sâu 100m và 08 hố có chiều sâu 80m. Tổng chiều sâu khoan: 760m
- Lấy mẫu đất dọc theo chiều sâu hố khoan với khoảng cách 2m để thí nghiệm.
- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng.
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) dọc theo chiều sâu hố khoan với khoảng cách bằng 2m.
- Thí nghiệm nén 3 trục CU (18 mẫu); UU (18 mẫu).
- Thí nghiệm nén cố kết Cv, thí nghiệm nén nở hông Qu: 27 mẫu.
- Thí nghiệm xuyên tĩnh CPTu đô sâu đến 40m: 03 hố
- Xác định chiều sâu mực nước ngầm.
Tải về: Đề cương, phương án khảo sát địa chất khu dân cư phức hợp Thủ Thiêm
 

* Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Phát Triển GS Sài Gòn

2/ Hình ảnh thực hiện

* Sơ họa bố trí hố khoan

KDC Phuc Hop Thu Thiem - Vi tri ho khoan

* Đội khoan và công tác vận chuyển máy móc thiết bị đến vị trí khoan 

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - Van chuyen may moc thiet bi

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - To khoan

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - Van chuyen may moc thiet bi giua cac ho khoan

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 1, độ sâu 100m

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - HK1

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 2, độ sâu 100m

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - HK2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 3, độ sâu 80m

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - HK3

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 4, độ sâu 80m

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - HK4

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 5, độ sâu 80m

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - HK5

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 6, độ sâu 80m

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - HK6

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 7, độ sâu 80m

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - HK7

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 8, độ sâu 80m

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - HK8

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 9, độ sâu 80m

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - HK9

* Công tác thí nghiệm xuyên tĩnh CPT hiện trường tại hố CPT1

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - Thi nghiem CPT 1

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - Thi nghiem CPT 1

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - Thi nghiem CPT 1

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - Thi nghiem CPT 1

* Công tác thí nghiệm xuyên tĩnh CPT tại hiện trường tại hố CPT3

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - Thi nghiem CPT 3

* Đội khoan thực hiện công tác khoan và lắt đặt giếng quan trắc nước WS1 

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - WS1

* Công tác quan trắc mực nước ngầm tại các giếng:

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - Quan trac nuoc ngam

Khu dan cu phuc hop Thu Thiem - Quan trac nuoc ngam
  • Chia sẻ :