1/ Giới thiệu công trình

* Tên và địa điểm công trình
  Công trình: "Trung tâm Đào Tạo - Nghiên Cứu Công Nghệ Đại Học FPT"
  Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

* Mục đích khảo sát: Công tác khảo sát địa chất công trình cho dự án "Trung tâm Đào Tạo - Nghiên Cứu Công Nghệ Đại Học FPT" nhằm cung cấp đầy đủ số liệu phục vụ công tác thiết kế kết cấu móng và kết cấu phần ngầm của công trình.

* Nội dung công tác khảo sát:
  - Khoan lấy mẫu trên cạn 08 hố khoan, chiều sâu mỗi hố 50m (tổng chiều sâu khoan 400m). Lấy mẫu đất dọc theo chiều sâu hố khoan với khoảng cách 2m để thí nghiệm.
  - Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng 200 mẫu.
  - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) dọc theo chiều sâu hố khoan với khoảng cách bằng 2m.
  - Xác định chiều sâu mực nước ngầm.

* Chủ đầu tư: Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm TP.HCM

Trung tam cong nghe phan mem FPT
 Trung Tâm Đào Tạo Và Nghiên Cứu Công Nghệ Đại Học FPT
2/ Hình ảnh thực hiện
* Để tiến thực hiện công trình, Công ty Phú Nguyên đưa vào thi công cùng lúc 2 tổ đội khoan.
Đội khoan 1: thực hiện công tác khoan lấy mãu tại các hố khoan (HK3, HK4, HK5, HK6, HK7)
Đội khoan 2: thực hiện công tác khoan lấy mãu tại các hố khoan (HK1, HK2, HK8)

* Đội khoan 1 tiến hành lắp dựng tháp khoan, hiệu chỉnh máy khoan

Dai Hoc FPT - 1

Dai Hoc FPT - 2

* Đội khoan 1 -  Thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại các hố khoan (HK3, HK4, HK5, HK6, HK7), độ sâu mỗi hố khoan 50m.


Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

* Đội khoan 2 -  Thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại các hố khoan (HK1, HK2, HK8), độ sâu mỗi hố khoan 50m.

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

* Công tác lắp đặt 01 hố quang trắc nước ngầm.

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT

Trung Tam Cong Nghe Phan Mem FPT


  • Chia sẻ :