Nghị định 182/2013/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2014

Nghị định 182/2013/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2014

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động... a) Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I...

Nghị định 103/2012/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2013

Nghị định 103/2012/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2013

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động... a) Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I...

Bộ đơn giá khảo sát địa chất, xây dựng 64 tỉnh thành

Bộ đơn giá khảo sát địa chất, xây dựng 64 tỉnh thành

Đơn giá khảo sát địa chất, xây dựng Việt Nam; Đơn giá xây dựng, khảo sát 64 tỉnh thành phố; Đơn giá thí nghiệm hiện trường; Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT.... Đơn giá thí nghiệm trong phòng; Đơn giá thí nghiệm mẫu đất, mẫu nước ăn mòn bê tông,... Đơn giá khảo sát địa hình, đo vẽ bản đồ trên cạn dưới nước

Thông tư 39/2009/TT-BXD - Hướng dẫn về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ

Thông tư 39/2009/TT-BXD - Hướng dẫn về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ

Thông tư này hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250 m2, có từ 2 tầng trở xuống thì chủ nhà tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thiết kế nhà ở thực hiện kiểm tra chất lượng đất....

Thông tư 06/2006/TT-BXD - Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

Thông tư 06/2006/TT-BXD - Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

Thông tư này hướng dẫn công tác khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư; trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác khảo sát... Thông tư: 06 /2006/TT-BXD