1/ Giới thiệu công trình
* Nội dung công trình:
   Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế  công trình: "Khu Chung cư Nhà Ở Xã Hội"; tại địa điểm: "Xã An Phú Tây - Huyện Bình Chánh - TP.HCM".
* Khối lượng: Khoan 04 hố mỗi hố sâu 50m, tổng chiều sâu khoan 200m; Thí nghiệm mẫu nguyên dạng 09 chỉ tiêu thông cơ lý đất theo TCVN: 100 mẫu; Thí nghiệm SPT: 100 điểm...
* Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần TV TM DV Địa Ốc Hoàng Quân (Mã chứng khoán: HQC)

2/ Hình ảnh thực hiện
* Đội khoan vận chuyển máy móc, thiết bị vào vị trí khoan và lắp ghép máy móc thiết bị.

Nha o xa hoi - An Phu Tay

Nha o xa hoi - An Phu Tay

Nha o xa hoi - An Phu Tay

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 1 (độ sâu hố khoan 50m)


Nha o xa hoi - An Phu Tay

Nha o xa hoi - An Phu Tay

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 2 (độ sâu hố khoan 50m)


Nha o xa hoi - An Phu Tay

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 3 (độ sâu hố khoan 50m)


Nha o xa hoi - An Phu Tay

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 4 (độ sâu hố khoan 50m)

Nha o xa hoi - An Phu Tay

Nha o xa hoi - An Phu Tay

Nha o xa hoi - An Phu Tay

Nha o xa hoi - An Phu Tay
  • Chia sẻ :