Ngày nay công tác tư vấn khảo sát địa chất (khảo sát xây dựng) là một bước bắt buộc phải có khi thực hiện mỗi công trình xây dựng…

Bằng sự nổ lực, không ngừng đổi mới: từ trang thiết bị, con người đến việc nghiên cứu tìm tòi, cải tiến chất lượng dịch vụ... nhằm làm hài lòng mọi đối tác, khách hàng khắt khe nhất.

Nhờ vào sự nổ lực này, Công ty Phú Nguyên đã từ từ tạo được niền tin và giành được nhiều sự ửng hộ từ các đối tác khách hàng. Nhiều chủ đầu tư dự án,đơn vị TVGS,... sau khi giao việc cho Công ty Phú Nguyên, đã chọn Công ty Phú Nguyên làm đối tác cho các dự án tiếp theo.

1/ Giới thiệu công trình
* Nội dung: Khoan khảo sát địa chất công trình phục vụ bước thiết kế thi công dự án: "Đầu tư xây dựng Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang" tại địa điểm: Phường 5 - Quận Gò Vấp - TP.HCM

* Mục đích khảo sát: 
- Sự phân bố của các lớp đất đá theo chiều rộng, chiều sâu trong khu vực khảo sát.
- Thu thập, xác định được các chỉ tiêu cơ lý của đất nền, tính đồng nhất, độ bền của đất tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm, sức chịu tải của các lớp đất trong khu vực khảo sát để từ đó người thiết kế có số liệu thiết kế, lựa chọn giải pháp móng, kích thước móng và độ sâu chọn móng an toàn và hợp lý cho từng hạng mục công trình có tải trọng khác nhau.
- Xác định đặc điểm, cao độ mực nước ngầm trong khu vực khảo sát ảnh hưởng đến điều kiện thi công, sử dụng công trình.

* Khối lượng:
- Đây là một dự án lớn, yêu cầu khoan lấy mẫu 19 hố khoan, mỗi hố khoan có chiều sâu 50m.

* Chủ đầu tư: Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang

2/ Hình ảnh thực hiện

* Nhằm đáp ứng tiến độ công trình, Công ty Phú Nguyên đã đưa vào 2 tổ khoan cùng tiến hành thực hiện:

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 5 (độ sâu hố khoan 50m)


Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 6 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 7 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 8 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 9 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 10 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 11 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 12 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 13 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

*
 Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 14 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 15 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 16 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 17 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 18 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 19 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Khảo sát địa chất GĐ2
  • Chia sẻ :