1/ Giới thiệu công trình

* Nội dung công trình: khoan khảo sát địa chất ngoài hiện trường, phối hợp với giáo viên bộ môn nhằm hướng dẫn thực tập Địa cơ cho 289 sinh viên trường Đại Học Kiến Trúc TP.HCM

* Nội dung hướng dẫn thực tập:
- Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy khoan địa chất công trình;
- Các dụng cụ và thiết bị dùng trong khảo sát địa chất công trình;
- Thực hành khoan và lấy mẫu đất nguyên dạng;
- Kỹ thuật bảo quản và vận chuyển mẫu đất;
- Thực hành xác định chỉ tiêu SPT của đất nền;
- Thực hành cách xác định mực nước ngầm;
- Cách ghi chép số liệu khảo sát hiện trường...

2/ Hình ảnh thực hiện


  • Chia sẻ :