1. Cơ cấu tổ chức:

Công Ty TNHH Địa Chất Xây Dựng Phú Nguyên có bộ máy điều hành cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên riêng trực thuộc Công ty. Bên cạnh đó, Công ty Phú Nguyên còn có đội ngũ cộng tác viên cùng với các đơn vị liên danh, liên kết...

Bộ máy điều hành trực tiếp Công ty Phú Nguyên bao gồm: Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng thí nghiệm, các tổ trưởng…       


2. Sơ đồ tổ chức:Sơ đồ tổ chức Cty TNHH ĐC XD Phú Nguyên