Công tác thí nghiệm trong phòng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhằm xác định các chỉ tiêu đặc cơ lý của  của đất đá, xác định thành phần hóa học của nước… Làm cơ sở để đánh giá và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết các bài toán về nền móng phục vụ công tác thiết kế:

Phòng thí nghiệm cơ học đất - vật liệu xây dựng Las-XD 1425 do Công ty TNHH Địa Chất Xây Dựng Phú Nguyên đầu tư xây dựng đã được Bộ Xây Dựng ra quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 29/09/2014 công nhận được thực hiện các phép thử  theo danh mục:

 

 
1/ Hình ảnh hoạt động:


 Ảnh: Phòng thí nghiệm cơ học đất VLXD LASXD 1425


2/ Một số công tác thí nghiệm trong phòng

* Công tác mở mẫu thí nghiệm

Cong tac mo mau thi nghiem
 Ảnh: Công tác mở mẫu thí nghiệm


* Thí nghiệm dung trọng

Thi nghiem dung trong
 Ảnh: Thí nghiệm dung trọng

 

* Thí nghiệm giới hạn dẻo

Thi nghiem gioi han deo
 Ảnh: Thí nghiệm giới hạn dẻo

 

* Thí nghiệm thành phần hạt

Thi nghiem thanh phan hat
 Ảnh: Thí nghiệm thành phần hạt

 

* Thí nghiệm giới hạn chảy

Thi nghiem gioi han chay
 Ảnh: Thí nghiệm giới hạn chảy

 

* Thí nghiệm cắt trực tiếp

Thi nghiem cat truc tiep
 Ảnh: Thí nghiệm cắt trực tiếp

 

* Thí nghiệm nén nhanh

Thi nghiem nen nhanh
 Ảnh: Thí nghiệm nén nhanh

 

* Thí nghiệm độ ẩm

Thi nghiem do am
 Ảnh: Thí nghiệm độ ẩm

* Các thí nghiệm khác như: xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn, thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá, mẫu nước toàn phần…