1/ Giới thiệu về công trình

Tên công trình: Thiết kế, khoan, lắp đặt giếng Water Standpipe 
Địa điểm: KCN VSIP2 Mở Rộng - Huyện Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương

* Nội dung công tác:

- Thiết kế, khoan, lắp đặt 03 giếng quan trắc nước tại công trình Công ty TNHH Camso Việt Nam

* Chủ đầu tư: Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệp TP.HCM

2/ Hình ảnh thực hiện
 

Lap dat gieng quan trac nuoc Water Standpise - 1

Lap dat gieng quan trac nuoc Water Standpise - 2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan, lắp đặt giếng quan trắc nước tại hố khoan BH1

Lap dat gieng quan trac nuoc Water Standpipe - BH1

* Đội khoan thực hiện công tác khoan, lắp đặt giếng quan trắc nước tại hố khoan BH2

Lap dat gieng quan trac nuoc Water Standpipe - BH2

Lap dat gieng quan trac nuoc Water Standpipe - BH2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan, lắp đặt giếng quan trắc nước tại hố khoan BH3

Lap dat gieng quan trac nuoc Water Standpipe - BH3

Lap dat gieng quan trac nuoc Water Standpipe - BH3

Lap dat gieng quan trac nuoc Water Standpipe - BH3

  • Chia sẻ :