1/ Giới thiệu công trình
* Tên và địa điểm công trình
  Công trình: Mitalab Tower
  Địa điểm: 383B Cộng Hòa, Phường 13, Q.TB, TP.HCM
* Mục đích khảo sát: Cung cấp đày đủ và chi tiết số liệu về cấu trúc tầng địa chất, các chỉ tiêu cơ lý của đất đá, nước dưới đất phạm vi khu đất xây dựng để tính toán thiết kế nền móng công trình
* Nội dung công tác khảo sát
  Phục vụ giai đoạn lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công, khối lượng bao gồm:
  - Khoan thăm dò khảo sát địa tầng, lấy mẫu đất đá để thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý 03 hố mỗi hố sâu 70m
  - Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng 105 mẫu.
  - Quan trắc nước dưới đất
* Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm

   Yêu cầu kỹ thuật về công tác khảo sát địa chất của đơn vị tư vấn, thiết kế: Nhiệm vụ khảo sát  

2/ Hình ảnh thực hiện
* Đội khoan tiến hành nghi thức lễ khởi công và đưa máy khoan mới vào sử dụng tại công trình

Khao sat dia chat Mitalab Tower

* Đội khoan hiệu chỉnh máy khoan

Khao sat dia chat Mitalab Tower

Khao sat dia chat Mitalab Tower

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 3 (độ sâu hố khoan 70m)


Khao sat dia chat Mitalab Tower

Khao sat dia chat Mitalab Tower

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 2 (độ sâu hố khoan 70m)


Khao sat dia chat Mitalab Tower

Khao sat dia chat Mitalab Tower

* Đội khoan tiến hành công tác thí nghiệm SPT tại hiện trường tại hố khoan HK2


  • Chia sẻ :