1/ Giới thiệu công trình

* Nội dung: Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng khách sạn 5 sao và chung cư tại khu Kinh Tế Vũng Áng - Tỉnh Hà Tĩnh
Đây là công trình lớn được thực hiện trên vùng địa hình phức tạp, dự kiến khoan sâu vào lớp đá cứng...
* Khối lượng: 
- Khoan khảo sát địa chất 06 hố bao gồm 03 hố khoan vào đất cấp I-III có chiều sâu 30m và 03 hố khoan vào đất cấp IV-VI có chiều sâu: 40m; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất, mẫu đá...
* Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Năng Động Và Tiến Bộ

2/ Hình ảnh thực hiện
  
* Ngày 08/06/2014 - 10/06/2014, vận chuyển máy móc thiết bị từ TP.HCM đi Hà Tĩnh

Khach san 5 sao - Vung Ang

* Ngày 11/06/2014, trời mưa nhiều 

Khach san 5 sao - Vung Ang

* Ngày 12/06/2014 - 16/06/2014, tiến hành khoan khảo sát địa chất tại hố khoan BH1

Khach san 5 sao - Vung Ang

Khach san 5 sao - Vung Ang

* Ngày 17/06/2014 - 21/06/2014, tiến hành khoan khảo sát địa chất tại hố khoan BH2

Khach san 5 sao - Vung Ang

Khach san 5 sao - Vung Ang

* Ngày 22/06/2014 - 27/06/2014, tiến hành khoan khảo sát địa chất tại hố khoan BH3

Khach san 5 sao - Vung Ang

Khach san 5 sao - Vung Ang

* Ngày 28/06/2014 - 01/07/2014, Vận chuyển máy móc, thiết bị, mẫu đất, mẫu đá thí nghiệm từ Hà Tĩnh về TP.HCM

Khach san 5 sao - Vung Ang

Khach san 5 sao - Vung Ang

* Ngày 02/07/2014 - 07/07/2014, thực hiện công tác thí nghiệm trong phòng

Khach san 5 sao - Vung Ang

Khach san 5 sao - Vung Ang


Khach san 5 sao - Vung Ang

Khach san 5 sao - Vung Ang

* Ngày 08/07/2014 - 09/07/2014, tiến hành lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình


  • Chia sẻ :