1/ Giới thiệu công trình

* Nội dung: Khoan khảo sát địa chất công trình phục vụ bước thiết kế cơ sở dự án: "Đầu tư xây dựng Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang" tại địa điểm: Phường 5 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
* Khối lượng:
- Khoan khảo sát địa chất 04 hố, tổng chiều sâu khoan 216m. (HK1: 76m; HK2: 40m ; HK3: 50m; HK4: 50m)
- Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 09 chỉ tiêu thông thường theo TCVN: 108 mẫu.
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT): 108 điểm.
- Đo mực nước ngâm ổn định...
* Chủ đầu tư: Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang

2/ Hình ảnh thực hiện

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 1 (độ sâu hố khoan 76m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Hố Khoan 1

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 2 (độ sâu hố khoan 40m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Hố Khoan 2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 3 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Hố Khoan 3

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 4 (độ sâu hố khoan 50m)

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Hố Khoan 4


  • Chia sẻ :