Công Ty TNHH Địa Chất Xây dựng Phú Nguyên xin giới thiệu danh sách Tiêu Chuẩn Quốc Gia Việt Nam (Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN) được công bố năm 2012.


Tải về:
Danh sách Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012.doc
Danh sách Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012.pdf

Tìm hiểu thêm:
Khái quát về hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Tiêu chuẩn Việt Nam 2012

Sau đây là danh sách một số TCVN:2012 được áp dụng trong hoạt động xây dựng.
(Có thể click vào số hiệu tiêu chuẩn để tải về)


TT

SỐ HIỆU

TÊN TIÊU CHUẨN

1

TCVN 4118:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế

2

TCVN 4195:2012

Đất xây dựng – phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

3

TCVN 4196:2012

Đất xây dựng – phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm

4

TCVN 4197:2012

Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm

5

TCVN 4200:2012

Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm

6

TCVN 4201:2012

Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm

7

TCVN 4202:2012

Đất xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

8

TCVN 4253:2012

Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế

9

TCVN 4447:2012

Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

10

TCVN 4506:2012

Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

11

TCVN 5574:2012

Kế t cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

12

TCVN 5729:2012

Đường ô tô cao tốc. Yêu cầu thiết kế

13

TCVN 8719:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

14

TCVN 8720:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

15

TCVN 8721:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm

16

TCVN 8722:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm

17

TCVN 8723:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

18

TCVN 8724:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm

19

TCVN 8725:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng

20

TCVN 8726:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm

21

TCVN 8727:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm

22

TCVN 8728:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

23

TCVN 8729:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

24

TCVN 8730:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường

25

TCVN 8731:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường

26

TCVN 8732:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa

27

TCVN 8733:2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng

28

TCVN 8734:2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

29

TCVN 8735:2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.

30

TCVN 8774:2012

An toàn thi công cầu

31

TCVN 9065:2012

Vật liệu chống thấm. Sơn nhũ tương bitum

32

TCVN 9067-1:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt

33

TCVN 9067-2:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định độ bền chọc thủng động

34

TCVN 9067-3:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định độ bền nhiệt

35

TCVN 9067-4:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. Phương pháp thử. Phần 4: Xác ssinhj độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh

36

TCVN 9113:2012

Ống bê tông cốt thép thoát nước

37

TCVN 9114:2012

Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

38

TCVN 9115:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu

39

TCVN 9116:2012

Cống hộp bê tông cốt thép

40

TCVN 9137:2012

Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

41

TCVN 9138:2012

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối

42

TCVN 9139:2012

Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển – Yêu cầu kỹ thuật

43

TCVN 9140:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

44

TCVN 9141:2012

Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí

45

TCVN 9142:2012

Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển

46

TCVN 9143:2012

Công trình thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá

47

TCVN 9144:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế âu tàu

48

TCVN 9145:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép

49

TCVN 9146:2012

Công trình thủy lợi – Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm

50

TCVN 9147:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn

51

TCVN 9148:2012

Công trình thủy lợi – Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan

52

TCVN 9149:2012

Công trình thủy lợi – Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

53

TCVN 9150:2012

Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế

54

TCVN 9151:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu

55

TCVN 9152:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi

56

TCVN 9153:2012

Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

57

TCVN 9153:2012

Công trình thủy lợi – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

58

TCVN 9154:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi

59

TCVN 9155:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

60

TCVN 9156:2012

Công trình thủy lợi – Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn

61

TCVN 9157:2012

Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thu

62

TCVN 9158:2012

Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực

63

TCVN 9159:2012

Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

64

TCVN 9160:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

65

TCVN 9161:2012

Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

66

TCVN 9162:2012

Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế

67

TCVN 9163:2012

Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung

68

TCVN 9164:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh

69

TCVN 9165:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

70

TCVN 9166:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

71

TCVN 9167:2012

Công trình thủy lợi – Đất mặn – Quy trình rửa mặn

72

TCVN 9168:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Phương pháp xác định hệ số tưới lúa

73

TCVN 9169:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Quy trình tưới nhỏ giọt

74

TCVN 9170:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa

75

TCVN 9171:2012

Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học

76

TCVN 9172:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit

77

TCVN 9173:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxit

78

TCVN 9178:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

79

TCVN 9182:2012

Thuỷ tinh  không  màu – Phương pháp xác định hàm lượng Niken oxit

80

TCVN 9183:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Silic đi oxit

81

TCVN 9184:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

82

TCVN 9186:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Titan oxit

83

TCVN 9187:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩm

84

TCVN 9188:2012

Ami ăng crizotin để sản xuất tấm sóng ami ăng xi măng

85

TCVN 9189:2012

Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu xạ tia theo phương pháp chuẩn

86

TCVN 9202:2012

Xi măng xây trát

87

TCVN 9203:2012

Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

88

TCVN 9204:2012

Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

89

TCVN 9205:2012

Cát nghiền cho bê tông và vữa

90

TCVN 9206:2012

Đặt thiết bị điện trong  nhà ở  và công trình công cộng - Tiêu chuẩn  Tiêu chuẩn thiết kế

91

TCVN 9207:2012

Đặt đường dẫn điện trong  nhà ở  và công trình công cộng - Tiêu  chuẩn thiết kế

92

TCVN 9208:2012

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

93

TCVN 9245:2012

Cọc ống thép

94

TCVN 9246:2012

Cọc ống ván thép

95

TCVN 9276:2012

Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

96

TCVN 9334:2012

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

97

TCVN 9335:2012

Bê   tông   nặng  – Phương   pháp   thử không phá hủy  – Xác định   cườ ng  độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

98

TCVN 9336:2012

Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat

99

TCVN 9337:2012

Bê tông nặng – Xác định độ   thấm ion clo bằng phương pháp đo   điện lượng

100

TCVN 9338:2012

Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

101

TCVN 9339:2012

Bê  tông  và  vữa xây dựng – Phương pháp xác định PH

102

TCVN 9340:2012

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

103

TCVN 9342:2012

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt  pha trượt  – Thi công và nghiệm thu

104

TCVN 9343:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

105

TCVN 9344:2012

Kết cấu bê tông cốt thép – đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất thải tĩnh

106

TCVN 9345:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

107

TCVN 9346:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển  

108

TCVN 9347:2012

Cấu  kiện  bê  tông  và  bê  tông  cốt  thép đúc sẵn. Phương pháp thí  nghiệm gia tải để đánh giá độ bền độ cứng và khả năng chống nứt

109

TCVN 9348:2012

Bê  tông  cốt  thép  – Phương  pháp  điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

110

TCVN 9349:2012

Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền

111

TCVN 9350:2012

Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

112

TCVN 9351:2012

Đất xây dựng   –   Phương   pháp   thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

113

TCVN 9352:2012

Đất xây dựng   –   Phương   pháp   thí nghiệm xuyên tĩnh

114

TCVN 9354:2012

Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

115

TCVN 9356:2012

Kết cấu bê tông cốt thép – phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

116

TCVN 9357:2012

Bê tông nặng –  Đánh giá chất lượng bê tông – Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm

117

TCVN 9358:2012

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị  cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

118

TCVN 9359:2012

Nền nhà chống nồm – Thiết kế  và thi công

119

TCVN 9360:2012

Quy  trình  kỹ   thuật  xác  định  độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

120

TCVN 9361:2012

Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

121

TCVN 9362:2012

Tiêu chuẩn thiết kế  nền nhà và công trình

122

TCVN 9363:2012

Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ  thuật  cho nhà cao tầng

123

TCVN 9364:2012

Nhà cao tầng – Kỹ thuạt đo đạc và phục vụ công tác thi công

124

TCVN 9376:2012

Nhà  lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

125

TCVN 9377-1:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu  - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

126

TCVN 9377-2:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

127

TCVN 9377-3:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

128

TCVN 9378:2012

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

129

TCVN 9379:2012

Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về  tính toán

130

TCVN 9380:2012

Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo

131

TCVN 9381:2012

Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

132

TCVN 9382:2012

Chọn  thành phần  bê  tông  sử dụng cát nghiền

133

TCVN 9383:2012

Thử  nghiệm khả  năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy

134

TCVN 9384:2012

Băng  chứa nước  dùng  trong  mối nối công trình xây dựng - Yêu  cầu sử dụng.

135

TCVN 9386-1:2012

Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà

136

TCVN 9391:2012

Lưới  thép  hàn  dùng  trong  kết cấu  bê tông cốt thép –  Tiêu chuẩn thiết kế , thi công lắp đặt và nghiệm thu

137

TCVN 9392:2012

Thép cốt bê tông – Hàn hồ  quang

138

TCVN 9393:2012

Cọc – Phương pháp thử  nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc

138

TCVN 9394:2012

Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu

140

TCVN 9395:2012

Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu

141

TCVN 9396:2012

Cọc khoan ngồi – xác định tính đồng nhất của bêtông – phương pháp xung siêu âm

142

TCVN 9397:2012

Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

143

TCVN 9398:2012

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung

144

TCVN 9399:2012

Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

145

TCVN 9400:2012

Nhà  và  công  trình  dạng  tháp  –  Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

146

TCVN 9401:2012

Kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địa

147

TCVN 9402:2012

Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng vùng các–tơ

148

TCVN 9403:2012

Gia cố  nền đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng

149

TCVN 9404:2012

Sơn xây dựng – Phân loại

150

TCVN 9405:2012

Sơn  tường  dạng  nhũ  tương  –  Phương phá  xác định độ bền  nhiệt ẩm  của màng sơn

151

TCVN 9406:2012

Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô

152

TCVN 9505:2012

Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu


  • Chia sẻ :