Bàn về nghề khảo sát địa chất, địa hình

Bàn về nghề khảo sát địa chất, địa hình

Công việc khảo sát trắc địa thay đổi theo nhiệm vụ, thông thường bao gồm: Lập bản đồ thể hiện các yếu tố địa chất (khảo sát địa chất) và lập bản đồ địa hình, địa vật, các chi tiết trên mặt đất (khảo sát địa hình). Gọi chung là Khảo sát trắc địa. Chính vì thế sinh viên của trường, tốt nghiệp có thể về làm việc...

Bộ đơn giá khảo sát địa chất, xây dựng 64 tỉnh thành

Bộ đơn giá khảo sát địa chất, xây dựng 64 tỉnh thành

Đơn giá khảo sát địa chất, xây dựng Việt Nam; Đơn giá xây dựng, khảo sát 64 tỉnh thành phố; Đơn giá thí nghiệm hiện trường; Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT.... Đơn giá thí nghiệm trong phòng; Đơn giá thí nghiệm mẫu đất, mẫu nước ăn mòn bê tông,... Đơn giá khảo sát địa hình, đo vẽ bản đồ trên cạn dưới nước