1.  Sản phẩm dịch vụ

Sản phẩm cuối cùng của dịch vụ khoan khảo sát địa chất là bản thuyết minh đặc điểm địa chất công trình khu vực nghiên cứu còn gọi là  báo cáo kết quả khảo sát địa chất  (kèm theo đĩa CD chứa file).


2.  Thời gian

Thời gian dự kiến hoàn thành công tác khảo sát địa chất công trình từ 07 đến 14 ngày hoặc dài hơn tuỳ thuộc khối lượng khảo sát và điều kiện thi công.


3.  Chi phí cơ bản

Đơn giá cơ bản cho công tác khoan khảo sát địa chất trung bình từ 300.000 đ/m khoan sâu (tính cho một hố khoan có chiều sâu < 30m, trung bình 2m lấy 1 mẫu nguyên dạng, phân tích 9 chỉ tiêu cơ lý theo TCVN, lập 04 bộ báo cáo khảo sát địa chất công trình, thi công trong khu vực Tp. HCM và xe tải nhẹ 2.5 tấn có thể vận chuyển thiết bị đến sát vị trí thi công).

Đơn giá này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thi công thực tế, điều kiện địa chất và phương pháp khảo sát.   


 


XEM THÊM:

- Tại sao phải khảo sát địa chất công trình?

- Các bước tiến hành khảo sát địa chất

- Sản phẩm, thời gian và chi phí khảo sát địa chất công trình

- Quy trình khoan khảo sát địa chất công trình

- Công tác nghiệm thu ngoài hiện trường

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình

- Những sai sót trong công tác khoan khảo sát địa chất

...  Tài liệu khác

 

  • Chia sẻ :