10/11/2014

Công ty Phú Nguyên xin giới thiệu một số hình ảnh hoạt động trong tháng 10/2014

I/ Công tác ngoài hiện trường

Hình ảnh khoan khảo sát địa chất tại công trình Ecoxuan Lái Thiêu
Khối lượng: Khoan lấy mẫu 05 hố mỗi hố sâu 50m
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu

* Đội khoan triển khai công tác tại công trình Ecoxuan Lái Thiêu

Ecoxuan Lai Thieu

Ecoxuan Lai thieu 2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 1 (độ sâu hố khoan 50m)

Ecoxuan Lai thieu ho khoan 1-1

Ecoxuan Lai thieu ho khoan 1-2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 2 (độ sâu hố khoan 50m)

Ecoxuan Lai thieu ho khoan 2-1

Ecoxuan Lai thieu ho khoan 2-2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 3 (độ sâu hố khoan 50m)

Ecoxuan Lai thieu ho khoan 3-1

Ecoxuan Lai thieu ho khoan 3-2

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 4 (độ sâu hố khoan 50m)

Ecoxuan Lai thieu ho khoan 4-1

* Đội khoan thực hiện công tác khoan lấy mẫu tại hố khoan 5 (độ sâu hố khoan 50m)

Ecoxuan Lai thieu ho khoan 5-1


II/ Công tác thí nghiệm trong phòng

Nhan vien thi nghiem trong phong
 Ảnh: Nhân viên thí nghiệm trong phòng

* Công tác mở mẫu thí nghiệm

Cong tac mo mau thi nghiem
 Ảnh: Công tác mở mẫu thí nghiệm

* Thí nghiệm dung trọng

Thi nghiem dung trong
 Ảnh: Thí nghiệm dung trọng

* Thí nghiệm giới hạn dẻo

Thi nghiem gioi han deo
 Ảnh: Thí nghiệm giới hạn dẻo

* Thí nghiệm thành phần hạt

Thi nghiem thanh phan hat
 Ảnh: Thí nghiệm thành phần hạt

* Thí nghiệm giới hạn chảy

Thi nghiem gioi han chay
 Ảnh: Thí nghiệm giới hạn chảy

* Thí nghiệm cắt trực tiếp

Thi nghiem cat truc tiep
 Ảnh: Thí nghiệm cắt trực tiếp

* Thí nghiệm nén nhanh

Thi nghiem nen nhanh
 Ảnh: Thí nghiệm nén nhanh

* Thí nghiệm độ ẩm

Thi nghiem do am
 Ảnh: Thí nghiệm độ ẩm


  • Chia sẻ :