Cập nhật: 25/11/2016 10:17
(Thanh tra)- Đó là kiến nghị của Thanh tra tỉnh Lai Châu khi kết thúc thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 4 sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Giáo dục & Đào tạo.
 

Theo số liệu báo cáo, 4 sở nói trên đang thực hiện, quản lý 93 dự án với tổng mức đầu tư 2.132,2 tỷ đồng. Cụ thể, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 40 dự án (421,9 tỷ đồng), Sở Xây dựng 3 dự án (215,9 tỷ đồng), Sở Giáo dục & Đào tạo 33 dự án (534,1 tỷ đồng), Sở Y tế 17 dự án (960,1 tỷ đồng).

Thanh tra tỉnh Lai Châu đã thực hiện thanh tra đối với 42 dự án. Trong đó sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 7 dự án (có tổng mức đầu tư được duyệt là 27,7 tỷ đồng), Sở Xây dựng 3 dự án (215,9 tỷ đồng), Sở Giáo dục & Đào tạo 25 dự án (191,6 tỷ đồng) và Sở Y tế 7 dự án (30,8 tỷ đồng). Tại thời điểm thanh tra, có 4 công trình đang thi công, 31 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 7 công trình đã thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Thanh tra tỉnh chỉ ra, công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình đã được các chủ đầu tư thực hiện cơ bản đảm bảo theo qui định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, một số dự án việc khảo sát địa hình, địa chất còn chưa chính xác.

Đơn cử: Dự án trụ sở hợp khối trạm thú y, khuyến nông, bảo vệ thực vật huyện Tân Uyên (Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư). Việc khảo sát địa hình chưa đúng với thực tế đã dẫn đến quá trình thi công phải điều chỉnh vị trí của nhà trụ sở. Dự án san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính mở rộng (Sở Xây dựng làm chủ đầu tư), việc khảo sát địa chất xác định thành phần cấp đất, đá chưa chính xác dẫn đến quá trình thi công phải điều chỉnh làm tăng mức đầu tư.

Việc lập dự toán của các đơn vị tư vấn còn sai về khối lượng so với bản vẽ thiết kế: Tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là 5/7 công trình, Sở Xây dựng là 3/3 công trình, Sở Giáo dục & Đào tạo 9/25 công trình và Sở Y tế là 5/7 công trình. Một số bản vẽ thiết kế còn thiếu bản vẽ chi tiết như công trình cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Sở Y tế làm chủ đầu tư).

Việc chấp hành pháp luật về đấu thầu, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp được các chủ đầu tư thực hiện theo hình thức chỉ định thầu (19 công trình), trong đó Sở Giáo dục & Đào tạo 12 công trình. Công tác đấu thầu, chỉ định thầu được các đơn vị thực hiện cơ bản đảm bảo theo qui định của pháp luật. Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà  thầu được công khai trên hệ thống mạng quốc gia, Báo Đấu thầu.

Thanh tra tỉnh cũng xác định vẫn còn tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại công trình nhà lớp học bộ môn, các hạng mục phụ trợ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Than Uyên do Sở Giáo dục & Đào tạo làm chủ đầu tư. Tại công trình này, chủ đầu tư chưa thanh toán cho các đơn vị thực hiện trên 4,4 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 3,8 tỷ đồng…

Thanh tra tỉnh Lai Châu kiến nghị giám đốc các sở trên tổ chức kiểm điểm đối với những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; chỉ đạo các trưởng phòng chuyên môn, ban quản lý dự án và tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm trong công tác tham mưu, quản lý, thẩm định, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện dự án. Đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện khảo sát, thiết kế lập dự toán các công trình; chủ động chỉ đạo, rà soát kiểm tra toàn bộ hồ sơ công trình, dự án đã và đang thi công, thực hiện điều chỉnh loại khỏi giá trị nghiệm thu, giảm trừ qua thanh, quyết toán đúng với thực tế thi công.

Về kinh tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý trên 903 triệu đồng, trong đó thu nộp ngân sách là 485 triệu đồng, giảm trừ quyết toán các công trình trên 418 triệu đồng. Riêng Sở Giáo dục & Đào tạo chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng của tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán dứt điểm 4,4 tỷ đồng tại công trình nhà lớp học, các hạng mục phụ trợ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Than Uyên.

"Đây là sự rủi ro không lường hết được trong lòng đất. Nhà thầu cam kết việc chống lún này nằm trong tầm tay của họ nên chúng tôi đang chờ" - ông Thanh nói.

 

Nguồn:  thanhtra.com.vnXEM THÊM:

Tòa nhà 4 tầng mới sơn đã nghiêng ra sau 2 - 3 độ

- Không khoan khảo sát địa chất nguyên nhân sụt nền, nứt tường

Trụ móng bệnh viện 3000 tỷ bị nghiêng do: khảo sát địa chất kém...?


- Gặp sự cố vì lấy kết quả khảo sát địa chất... 8 năm trước  • Chia sẻ :