Nghị định 182/2013/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2014

Nghị định 182/2013/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2014

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động... a) Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm các công việc cụ thể như sau: 1. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng. 2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm ...

Nghị định 103/2012/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2013

Nghị định 103/2012/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2013

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động... a) Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I...

Bộ đơn giá khảo sát địa chất, xây dựng 64 tỉnh thành

Bộ đơn giá khảo sát địa chất, xây dựng 64 tỉnh thành

Đơn giá khảo sát địa chất, xây dựng Việt Nam; Đơn giá xây dựng, khảo sát 64 tỉnh thành phố; Đơn giá thí nghiệm hiện trường; Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT.... Đơn giá thí nghiệm trong phòng; Đơn giá thí nghiệm mẫu đất, mẫu nước ăn mòn bê tông,... Đơn giá khảo sát địa hình, đo vẽ bản đồ trên cạn dưới nước

Thông tư 39/2009/TT-BXD - Hướng dẫn về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ

Thông tư 39/2009/TT-BXD - Hướng dẫn về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ

Thông tư này hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250 m2, có từ 2 tầng trở xuống thì chủ nhà tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thiết kế nhà ở thực hiện kiểm tra chất lượng đất....

Nền móng yếu xây nhà đẹp cũng vô nghĩa

Nền móng yếu xây nhà đẹp cũng vô nghĩa

Thông thường khi xây nhà, chủ nhà sẽ quan tâm tới việc cần sử dụng vật liệu gì, giá vật liệu, màu sắc nhà, loại rèm cửa... mà bản thân lại ít quan tâm và đầu tư nhiều cho nền móng nhà. Sẽ như thế nào khi môt căn nhà thật đẹp vừa được xây xong lại bị nghiêng, lún...

Thông tư 06/2006/TT-BXD - Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

Thông tư 06/2006/TT-BXD - Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

Thông tư này hướng dẫn công tác khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư; trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác khảo sát... Thông tư: 06 /2006/TT-BXD

Những sai sót trong việc khoan khảo sát địa chất

Những sai sót trong việc khoan khảo sát địa chất

Phần lớn những hư hỏng nền móng công trình đều có nguyên nhân do không có đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác về điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn. Những vấn đề tồn tại chủ yếu ở đây thường là: Cung cấp số liệu về các tính chất cơ lí của đất không chính xác...