Công ty TNHH Địa Chất Xây Dựng Phú Nguyên trân trọng gửi mẫu hợp đồng khoan khảo sát địa chất như sau:


Mẫu hợp đồng khảo sát địa chất:  Tại đây

Hợp đồng khảo sát địa chất

- Hợp đồng mẫu trên được áp dụng cho các công trình xây dựng nhà xưởng, nhà ở... công trình qui mô nhỏ.

- Tùy theo qui mô công trình, nguồn vốn; Hình thức hợp đồng và các điều khoản sẽ được thay đổi phù hợp.
Trong trường hợp vốn ngân sách hợp đồng sử dụng theo qui định của nhà nước.
  • Chia sẻ :