Những sai sót trong việc khoan khảo sát địa chất

Những sai sót trong việc khoan khảo sát địa chất

Phần lớn những hư hỏng nền móng công trình đều có nguyên nhân do không có đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác về điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn. Những vấn đề tồn tại chủ yếu ở đây thường là: Cung cấp số liệu về các tính chất cơ lí của đất không chính xác...

Khảo sát địa chất - Công tác nghiệm thu ngoài hiện trường

Khảo sát địa chất - Công tác nghiệm thu ngoài hiện trường

Các lưu ý khi tiến hành nghiệm thu công việc khảo sát địa chất ngoài hiện trường: - Khi lấy mẫu thí nghiệm phải lập biên bản lấy mẫu có đại diện của A (giám sát), B cùng ký. Biên bản lấy mẫu phải ghi rõ quy cách mẫu, số lượng mẫu, ký hiệu mẫu, thời gian lấy mẫu và cấu kiện lấy mẫu. ....

Quy trình khoan khảo sát địa chất

Quy trình khoan khảo sát địa chất

Công tác triển khai khảo sát ĐCCT phụ thuộc vào kinh nghiệm người chủ trì khảo sát. Bài viết này hệ thống từng bước thực hiện công tác khảo sát ĐCCT-ĐKT trong hoạt động xây dựng và những vấn đề liên quan khác…

Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình

Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình

Các công trình trước khi thiết kế kỹ thuật cần phải có hồ sơ khảo sát địa chất công trình nhằm xác định cấu trúc nền đất... Điều 48. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 1. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: ....

Mặt cắt địa chất, khảo sát địa chất

Mặt cắt địa chất, khảo sát địa chất

Mặt cắt địa chất: Mặt phẳng giả thiết cắt qua một điểm lộ địa chất hoặc một vùng, theo một phương nhất định thường chọn thẳng góc với thế nằm các đá. Trên mặt phẳng đó thể hiện các lớp đất đá có thành phần vật chất...