Khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình. Ngoài ra đối với các công trình quan trọng, trong quá trình thi công và khai thác công trình cũng cần phải quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu vượt quá giới hạn cho phép.

Các nội dung khảo sát địa hình công ty chúng tôi cung cấp:

- Lập lưới khống chế bằng công nghệ GPS.

Khao sat dia hinh 

Khao sat dia hinh
Ảnh : Khảo sát địa hình tại công trình Cảng Tổng Hợp Xã Phước Khánh

- Lập lưới khống chế độ cao bằng phương pháp thủy chuẩn hình học, hoặc bằng công nghệ GPS.

- Đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn và dưới nước.

- Đo vẽ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang trên cạn và dưới nước.

 Khao sat dia hinh
Ảnh: Khảo sát địa hình tại công trình Cảng Thanh Lễ

- Đo vẽ các hệ thống công trình hiện hữu, công trình ngầm, …

Trong khi đó, khảo sát trắc địa công trình được tiến hành để phục vụ các công trình trong thời gian xây dựng như:

Khao sat dia hinh, do ve ban do 
 Ảnh: Khảo sát địa hình tại Khu Công Nghệ Cao Q9 - TP.HCM

- Thành lập lưới khống chế thi công

- Kiểm tra độ chính xác xây lắp công trình

- Định vị các tim trục công trình

- Định vị mặt bằng móng

- Định vị các trục chính, trục phụ

- Định vị hệ thống cao độ của công trình xây dựng

- Kiểm tra độ biến dạng của công trình (kiểm tra độ lún, chuyển vị ngang, dọc, …)