Mặt phẳng giả thiết cắt qua một điểm lộ địa chất hoặc một vùng, theo một phương nhất định thường chọn thẳng góc với thế nằm các đá. Trên mặt phẳng đó thể hiện các lớp đất đá có thành phần vật chất, bề dày khác nhau. Tỉ lệ của MCĐC tương ứng với tỉ lệ của bản đồ địa chất của vùng, tỉ lệ càng lớn, MCĐC càng chi tiết.

Mặt cắt địa chất giúp ta hiểu cấu trúc địa chất của vùng nghiên cứu. Khi xây dựng các công trình kiến trúc, cầu cống, phải khoan nhiều hố tới độ sâu cần thiết để xác định thành phần đất đá, bề dày và tính chất của chúng bên dưới công trình, từ đó lập nên mặt cắt địa chất công trình.

Mặt cắt địa chất là tài liệu cơ sở để đề ra các biện pháp đảm bảo sự bền vững của công trình.

 

Mặt cắt địa chất, khảo sát địa chất
  • Chia sẻ :