08/01/2014

Khoan khảo sát địa chất công trình tại khu công nghiệp Bàu Bàng - Bình Dương;
Khối lượng:
- Số lỗ khoan: 15 lỗ khoan. Chiều sâu mỗi lỗ khoan dự kiến: 04 lỗ khoan sâu 50,0m/lỗ khoan; 04 lỗ khoan sâu 40,0m/lỗ khoan; 07 lỗ khoan sâu 7,0m/lỗ khoan.
- Khối lượng khoan tổng cộng là:  409,0m.
- Số mẫu nguyên dạng dự kiến: 201 mẫu (cứ 2m lấy 1 mẫu).
- Thí nghiệm mẫu cơ lý thông thường TCVN (17 chỉ tiêu): 201 TN.
- Báo cáo kết quả khoan: 09 bộ. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo là tiếng Việt.

1 - Công tác khoan lấy mẫu
Bình thường một tổ khoan gồm có:
- 01 tổ trưởng thao tác máy khoan
- 02 công nhân phụ việc trong công tác khoan khảo sát địa chất
- 01 kỹ sư hiện trường hướng dẫn kỹ thuật, mô tả mẫu, ghi chép nhật ký công trường, làm việc với chủ đầu tư...

Các đội khoan đang tiến hành công tác khoan lấy mẫu tại công trường dưới sự giám sát của đơn vị tư vấn giám sát.

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 1

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 2

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 3

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 4
Ảnh: Lều tạm được dựng lên kế bên vị trí khoan khảo sát địa chất

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 5

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 6

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 7

2 - Công tác bảo quản mẫu, mô tả, ghi chép

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 8
Ảnh: Công nhân tiến hành bọc mẫu đất nguyên dạng trong bao plastic có dán nhãn

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 9
Ảnh: Mẫu đất nguyên dạng sau khi được bọc lại

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 110
Ảnh: Kỹ sư hiện trường mô tả mẫu,...

3 - Công tác nghiệm thu ngoài hiện trường
Sau khi thực hiện hoàn thành các công tác ở mỗi hố khoan như: khoan lấy mẫu, thực hiện các thí nghiệm hiện trường khác (nếu có); Đội khoan sẽ yêu cầu đơn vị giám sát và đại diện chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu cho hố khoan này. 

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 12
Ảnh: Kỹ sư hiện trường cùng đại diện của chủ đầu tư

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 13

Kỹ sư hiện trường giải đáp các vấn đề về công tác khảo sát địa chất tại công trường với đại diện của chủ đầu tư công trình.
Đảm bảo: Vị trí hố khoan đúng theo vị trí đã được xác định trong bản vẽ thiết kế.

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 14

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 15

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 16

Đội khoan tiến hành rút cần khoan lên; đo chiều dài cần khoan và kiểm tra số lượng cần khoan dưới sự giám sát của đại diện chủ đầu tư.
Đảm bảo: Khoan đúng chiều sâu yêu cầu của thiết kế

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 17

Khoan dia chat | khao sat dia chat KCN Bau Bang - Binh Duong 18
Ảnh: Đại diện chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu tại công trường

Sau khi hoàn tất công tác khoan lấy mẫu thí nghiệm ngoài hiện trường, các mẫu đất nguyên dạng thu thập được được đưa về phòng thí nghiệm để tiến hành công tác thí nghiệm trong phòng; Phân tích các chỉ tiêu cơ lý của đất đá, đánh giá và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết các bài toán về nền móng phục vụ công tác thiết kế.

PNgeo.com

 


XEM THÊM:

- Nền móng yếu xây nhà đẹp cũng vô nghĩa

- Nhà nghiêng, lún nứt công trình nguyên nhân và giải pháp

- Thực hiện nhiều công trình khảo sát địa chất nhà ở tư nhân, nhà xưởng


  • Chia sẻ :